บริษัท ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกรองอากาศ, แผ่นกรองอากาศ โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีจนได้รับ การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเครื่องกรองอากาศ และแผ่นกรองกรองอากาศเพื่อโรงงาน อุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯได้ผลิตผลงานต่างๆ ออกสู่สาธารณะทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ทำไมต้องเรา ??
 • ทางบริษัทฯ มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัย เข้ามาใช้

  ในการผลิตเครื่องกรองอากาศแผ่นกรองอากาศ
 • เครื่องกรองอากาศทุกเครื่องที่บริษัทฯผลิต

  เป็นเครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง
 • ทางบริษัทฯ มีการจัดส่ง ที่ระมัดระวังและรัดกุม

  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • ราคาถูก และมีคุณภาพ เนื่องจากทางบริษัทเป็นพันธมิตรที่ดี

  และนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงกับคู้ค้า ทางบริษัทจึงสามารถจำหน่าย สินค้าในราคาพิเศษให้กับลูกค้าได้
 • บริษัทมีความสามารถในการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ