สินค้า > PRE & BAG (POCKET) > CLEANPAK Deep pleated Pre Filter (Disposable)

CLEANPAK Deep pleated Pre Filter (Disposable)

 

 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • Media : เส้นใยสังเคราะห์
  • Separator : แผงกรอง
  • Frame : กระดาษคราฟท์
  • Efficency : มาตรฐาน EN779 และ ASHRAE 52.2 ระดับ 85%
  • Grade : G4 ตามมาตรฐาน EN779
  • Pressure drop : 25.4 mmAq
  • Test : 100% ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN779
  • Temperature : 70Cº
  • ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้

 

 • Specification

 

Model

Dimensions

(mm)

Efficiency

EN779

Airflow

Capacity

(cmm)

AIRFLOW CAPACITY

(cmm)

INITIAL FINAL
PS-G3-2000 592x592x45 G4 6.7 25.4 56
PS-G3-1600 592x490x45 G4 6.7 25.4 46
PS-G3-1300 592x390x45 G4 6.7 25.4 37
PS-G3-1000 592x287x45 G4 6.7 25.4 28