สินค้า > PRE & BAG (POCKET) > GLASS FIBER MEDIA ROLLS

GLASS FIBER MEDIA ROLLS
 • คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
  • Media : ใยแก้ว
  • Arrestance efficency : 0.9
  • Max temp : 120ºC
  • Max humidity : 100%RH
  • Efficency : การกรองอากาศระดับ G4 ตามมาตรฐาน EN779 และ ASHRAE 52.2 ระดับ 90%
  • Grade : G4 ตามมาตรฐาน EN779
  • อากาศไหลได้อย่างราบรื่น  
  • ประหยัด
  • ใช้เป็นตัวกรองก่อนในระบบกังหันก๊าซและระบบการสกัด Spraybooth

 

 •  SPECIFICATION

Model 

DIMENTION

(meters)

EFFICIENCY

EN779

MEDIA AREA (m²)

VELOCITY/PRESSURE DROP (m³/s/pa) 

UNIT VOLUME

CTK-GW24244 1 x 20 G4/90% 20 2.5 / 45 1